Cats The RSS feed for Cats.

  • Why do naps become so better if there is a cat napping besides you

  • Ett liv med katter

    Det finns många fördelar med att ha kattlucka, den mest uppenbara är att vi inte behöver öppna och stänga ytterdörren 100 gånger per dag. Det finns också nackdelar: det kommer in väldigt många möss. Jag tror att katterna kommer in med mössen för att de vill byta dem mot kattgodis. Det resulterar … read more