Det är fantastiskt hur mycket mer trovärdig en film blir om David Attenborough är speakerrösten