Hmmm - 2023-11-09, day 862

Det känns som att det inte är det mest handikappvänliga att lägga denna parkering i en kulvert … utan “bilingång”