Jag antar att han är sen till något viktigt möte … entusiastisk som vanligt i alla fall.