Småbrukare - 2021-08-17, day 48

Jag antar att detta är vad som menas med “småbrukare” ????